Historie

Formenn

I tiden fra stiftelsen i 1784 til lovene fra 1823 var det en Præces som var Klubselskabets leder. Det kan virke som om Præces var utpekt på grunnlag av den rang han hadde i samfunnet, uten egentlig valg. Protokollen fra denne tid har man ikke. Minst 4 menn var Præces for Det Stavangerske Klubselskab i årene 1784 til 1823, antakelig flere.

De er utvilsomt at kammerherre og amtmann Peter Ulrich Friderich Bentzon, stifter av klubben (sammen med sin kone kammerherrerinne Juliane Betnzon, f. grevinne av Wedel Jarlsberg), var Præces fra stiftelsen i 1784.

Amtmann, kammerjunker Frederich Otto Scheel ble utpekt til amtmann i Stavanger amt i 1785 og var formodentlig naturlig arvtaker som Præces på grunn av utnevnelsen. Han ble i alle fall anmodet om å fortsette som præces efter rekonstruksjonen i 1795. Han fikk avskjed med nåde, men ikke med ære, fra embetet som amtmann før århundret var omme, og døde i 1803.

Kongelig agent Gabriel Schanche Kielland var husvert for Det Stavangerske Klubselskab på Kongsgård fra 1805. Han var også den som tok det tyngste tak økonomisk da Det Stavangerske Klubselskab kjøpte den gamle Bispegård i 1809. Han var utnevnt kongelig agent med justisråds rang. Det er naturlig å tenke seg at han med sin suverene stilling i byen og Klubselskabet ble ansett som Præces på dette tidspunkt, da han åpenbart engasjerte seg i Klubselskabets ve og vel. Kanskje var han Præces fra amtmann Scheels fall. Agent Gabriel Schanche Kiellands helse var ikke sterk; da han ble innvalgt på stortinget i 1815 kunne han ikke møte, og det ble svigersønnen, sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz, som møtte.

Sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz, er nevnt som Præces i en skrivelse fra 1817 – i et brev fra agent Gabriel Schanche Kielland som oversender til sin svigersønn en sang til “Hans Majestæts fødselsdag” som han hadde mottatt fra sin svoger, Jens Zetlitz. Sistnevnte var for lengst havnet i Kviteseid i Telemark. I 1812 klaget forøvrig sorenskriver Schiøtz over at han var blitt uforskammet behandlet av en Captein Clock; av korrespondansen fremgår at han i alle fall ikke på dette tidspunkt var Præces for Klubselskabet.

Ved lovene av 1823 ble funksjonen som Præses avskaffet. Klubben ble fra da av ledet av direksjonen, som besto av 3 direktører, valgt med 1 års funksjonstid hver 4 måned. En av disse var førstedirektør, og er av h.r.advokat Trygve Wyller og klubben regnet som formann i perioden før formannsvervet ble formelt opprettet. Det skjedde med de lover som ble vedtatt i 1889. De originale protokoller er først bevart fra 1863, og Klubselskabet har ikke hatt mulighet til å fastslå med sikkerhet hvem som kan ha vært formenn før denne tid. I pantebøker og andre dokumenter har man dog visse opplysninger. Det er sannsynlig at listen nedenfor mangler flere førstedirektører i perioden 1823 til 1863.

Fra 1863 har man gjennom de originale protokoller sikkerhet for hvem som var førstedirektør i Det Stavangerske Klubselskab. Ved lovene i 1889 ble vervet som formann innført formelt, som nevnt ovenfor.

Formenn

 Daglig leder Marius Lund (2022 – 2024).

 Manager Tormod Jørpeland (2020 – 2022).

 Daglig leder Olav Rhune Olsen (2018-2020)

 Daglig leder Reidar Hemnes Westvik (2016 – 2018).

 Daglig leder Kay Hustoft (2014 – 2016).

 Advokat Håkon Tranberg (2012 – 2014).

 Salgsdirektør Thor Egil Hafnor (2010 – 2012).

 Næringsdrivende Tor Kåre Høie (2008 – 2010).

 Disponent Arne Almenningen (2006 – 2008).

 Murmester Hans-Kristian Meling (2004 – 2006).

 Gullsmed Snorre Flatheim (2002 – 2004).

 Næringsdrivende Per Helge Thornes (2000 – 2002).

 Tekstilkjøpmann Per Norem Grønning (1998 – 2000).

 Sivilarkitekt Haakon Magnus Jaatun (1996 – 1998).

 Siviløkonom Håkon Inge Sivertsen (1994 – 1996).

 Forlegger Jens Jacob Dreyer (1993).

 Pottemaker Stein Emanuel Simonsen (1990 – 1993).

 Advokat Bjørn Helliesen (1988 – 1990).

 Konsul Colin Peck (1986 – 1988).

 Konsul Gudmund Gowart-Olsen (1984 – 1986).

 Sivilingeniør Kåre M. Dreyer (1982 – 1984).

 Disponent Olaf Gram (1980 – 1982).

 Kredittsjef Arne Siira (1978 – 1980).

 Konsul Jan Peter Bjelland (1977 – 1978).

 Adm.direktør Hans K. Meidell (1975 – 1977).

 Høyesterettsadvokat Tore Helliesen (1973 – 1975).

 Agent Preben Christian Wessel Holst (1971 – 1973).

 Adm. direktør Rudolf Hodne (1969 – 1971).

 Agent Hans Chr. Henriksen (1967 – 1969).

 Agent Harald Sommerfeldt Schmidt (1965 – 1967).

 Tannlege Nils B. Sørensen (1963 – 1965).

 Lege Olaf Christophersen (1961 – 1963).

 Skibsreder Torolf Smedvig (1958 – 1961).

 Høyesterettsadvokat Reidar Helliesen (1956 – 1958).

 Direktør Christian Wilhelm Bjelland (1954 – 1956).

 Skipsreder Alf Gowart-Olsen (1951 – 1954).

 Direktør Joachim Berner (1949 – 1951).

 Direktør Alfred Mår (1947 – 1949).

 Lege Henrik M. Giertsen (1945 – 1947 ).

 Høyesterettsadvokat Edvard Årstad (1939 – 1945).

 Barnelege Ivar Høynæs (1937 – 1939).

 Disponent Hans Gabriel Buchholm Sundt-Hansen (1935 – 1937).

 Konsul Ragnvald Bjelland (1932 – 1935).

 Kjøpmann Johan Marnburg (1928 – 1932).

 Konsul Thomas Thiis (1926 – 1928).

 Apoteker Sverre Lund (1921 – 1926).

 Overrettsakfører Jørgen Berner Schive (1911 – 1921).

 Grosserer Jacob C. Holst (1908 – 1911).

 Overrettssakfører Erling Sømme (1907 – 1908).

 Advokat Kristoffer Bertrand Louis Berg (1905 – 1907).

 Agent Trygve Baade (1900 – 1905).

 Byfogd Jonas Schanche Kielland (1899 – 1900).

 Agent Trygve Baade (1896 – 1899).

 Direktør Andreas Buch (1893 – 1895).

 Konsul Fred. Wattne (1893 – 1895).

 Telegrafbestyrer Claudius Jacob Anton Schive (1891 – 1893).

 Direktør Andreas Buch (1889 – 1891).

 Oberstløytnant Halvor Christian Sejersted (1888 – 1889).

 Disponent Johan Georg Bernhard Mejlænder (1887 – 1888).

 Konsul Andreas Sømme (1886 – 1887).

 Overlærer Malthe Sehested Langberg (1885 – 1885).

 Skibsreder M. Gabriel Monsen (1885).

 Politimester Jens Arbo Kahrs (1884 – 1885).

 Læge John I. Vemmestad (1883 – 1884).

 Agent Hans Sigvard Arentz (1882 – 1883).

 Postmester Johan Otto Helliesen (1881 – 1882).

 Fabrikkeier Christian Houge Thiis (1880 – 1881).

 Distriktslæge Hans Geelmuyden Lund (1879 – 1880).

 Konsul Dagfin Hegland Berner (1878 – 1879).

 Overrettssakfører Fredrik Albert Backe (1876 – 1877).

 Bokhandler Johannes Floor (1876 – 1878).

 Proprietær Axel Christian Kielland (1875 – 1876).

 Skibsreder Niels Brostrup Berner (1873 – 1874).

 Overlærer Carsten Tank Anker Borch (1872 – 1875).

 Overrettssakfører Aadne Jonasen (1871 – 1872).

 Overrettssakfører Fredrik Albert Backe (1870 – 1871).

 Overrettssakfører Johan Thulin Johansen (1869 – 1870).

 Overlærer Carsten Tank Anker Borch (1868 – 1869).

 Kapteinløitnant Jacob Kielland (1867 – 1868).

 Konsul Thomas Dorotheus Scheen Falck (1866 – 1867).

 Overrettssakfører Fredrik Albert Backe (1865 – 1866).

 Konsul Wilhelm Ravn Sundt (1864 – 1865).

 Skibsreder Søren Michael Kastrup Berner (1863 – 1864).

 Byfogd Halvor Olaus Christensen (Før 1863).

 Sogneprest Gjør (Før 1863).

 Rektor Hammer (Før 1863).

 Prokurist Tobias Hamre (Før 1863).

 Konsul Jens Zetlitz Kielland (1863). Alexander L. Kiellands far.

 Sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz (1817 – 1823 (?)).

 Kongelig agent Gabriel Schanche Kielland (1799 – 1817 (?)).

 Amtmann, kammerjunker Frederich Otto Scheel (1785 – 1799 (?)).

 Kammerherre og amtmann Peter Ulrich Friderich Bentzon (1784 – 1785 (?)).

Sekretærer

Sekretærer som historien og andre kilder lar oss treffe bekjentskap med er:

 Næringsdrivende Tor Kåre Høie (2010 -).

 Konsul Gudmund Gowart-Olsen (19xx – 2000).

 Agent Preben Christian Wessel Holst (1969 -).

 Agent Halfdan Haaland (1946 – 1969).

 Overrettssakfører Carl Petrus Gulbrandsen (1940 – 1946).

 Kaptein Sverre Larsen (1925 -).

 Major Henry C. Berg (1918 – 1925).

 Kaptein E. Nielsen (1916 – 1918).

 Jacob Middelthon (Fra 1891). I følge h.r.advokat Trygve Wyller reddet Jacob Middelthon Klubselskabet fra undergang gjennom personlig å foreta utlegg til dekning av selskapets forpliktelser.

 Peder Valentin Rosenkilde (1795). Sener Eidsvoldsmann.

Økonomer

Økonomer som historien og andre kilder lar oss treffe bekjentskap med er:

 Restauratør Christophe Samijn (2016 – d.d.). Huset i Kleivå.

 Restauratør Emil Heimdal (2013 – 2016). Café de France.

Restauratør Steinar Nielsen (2008 – 2013). Nielsens Kjøkken.

 Restauratør Magne Monsen Glesnes (19xx – 2008).

Restauratør Oddvar Nilsen (19xx – 19xx).

Fru Borgny Christiansen (1982).

 Frk. Thora Olsen (1916 -). I følge agent Harald Sommerfeldt Schmidt “Klubbens økonom og herskerinne fra 1916”.

 Samuel Olsen (1841). I 1841 året får han overdratt Klubselskabets bygning, der han begynner hotelldrift med Hotel du Nord.

 David Zuchlag, farmasøyt, fra København (1795 – 1799).

Contact Us

Det Stavanger Klubselskab
Olavskleivå 26
4005 STAVANGER
post@dsk.no
909 70 733

Booking

Tor Kåre Høie
post@dsk.no
909 70 733