DSK logo

1950 - 2000

For byen var den store hendelse det nye hotell som ble oppført, med åpning 12. mai 1952. I Stavanger ble det lenge snakket om tiden før og etter Atlantic.

Femti-årene var ellers gode for Stavanger, med store sidefangster. Hermetikkindustrien fløt ennu på etterkrigsårenes gode markedsforhold - men vindene skulle fort snu, både for silda og hermetikkindustrien.

Det Stavangerske Klubselskab ble preget av det generasjonsskifte som fant sted i 10-året efter krigen.

Vinteren 1962 måtte en dansk eskadre av motortorpedobåter med sitt hjelpeskip "Hjelperen" overvintre ved Ulsnes, da Kattegat og de danske belter var tilfrosset. Klubben åpnet sine dører for de "hjemløse" offiserer, som fant seg vel til rette, og gjorde gjengjeld på båtene. Eskadrens skjold henger i Klubbens hall.

På 1960 tallet ble hele Klubselskabes eiendom pusset opp, over 6 år.

Medlemstallet holdt seg på omkring 260 mot slutten av 1960-årene, og oppslutningen om Klubselskabets arrangementer ble ansett som godt.

På 1970-tallet innføres en månedlig bridgekonkurranse, på den første fredag i måneden. Dette har blitt en tradisjon som har holdt seg.

Sesongen 1974 ble innledet med et celebert Wienerball, med 136 deltakere, som en opptakt til et mer variert tilbud når det gjaldt damekvelder.

Det Stavangerske Klubselskabs 200-års jubileum ble feiret i storslagne former i november 1984, med deltakelse og hilsen fra både fylkesmann og ordfører, og hilsener fra flere andre klubbselskaper. Agent Harald Sommerfeldt Schmidts bok "Det Stavangerske Klubselskab 1934-84" ble utgitt i forbindelse med jubiléet.

Utover mot slutten av det 20. århundre har aktiviteten vært jevn. Klubselskabets liv har nok merket innflytelsen fra TV og det efterhvert vel utviklede kulturliv og restaurantliv i Stavanger, samt kanskje den økede tilgang til all slags informasjon og underholdning på Internett. Tendensen har ikke vært til fordel for klubbliv, noe ikke bare Det Stavangerske Klubselskab har merket.

Stiftelsesdagen 1999 ble feiret lørdag den 13. november. Om formiddagen ble Jens Zetlitz Monumentet ved inngangen til Det Stavangerske Klubselskap avduket med mange inviterte gjester tilstede; i følge årsberetningen for Det Stavangerske Klubselskap glimret offentlige prominenser med sitt fravær. Minnestøtten er utført av billedhuggeren Hugo Wathne og står plassert på høyre side utenfor inngangspartiet til Klubben.

Klubblivet har egentlig endret seg meget lite i forhold til de store endringer som samfunnslivet ellers har gjennomgått. Kanskje representerer de gamle tradisjoner, som fortsatt holdes i hevd gjennom klubbaftenene, verdier som vil bli at øket betydning med utviklingen av allehånde lettbente underholdningstilbud. Kanskje er det likevel grunn til å se på endringer som kan gjøre klubblivet mer attraktivt i det 21. århundre.

Pål Mitsem