Historie

Kilder til Det Stavangerske Klubselskabs historie

Overlærer Carl Christensen skrev i 1915 boken “Trekk av Det Stavangerske Klubselskabs historie” . Den dominerende kilden til Det Stavangerske Klubselskabs historie er likevel den fyldige bok som ble laget til 150 års jubileet for Klubselskabet i 1934 av høyesterettsadvokat Trygve Wyller. Boken tittel var “Det Stavangerske Klubselskab og Stavanger by i 150 år”. Tittelen er selvsagt ikke tilfeldig valgt.

For forfatteren var det åpenbart viktig å etablere sammenhengen mellom historien om Det Stavangerske Klubselskab og Stavanger bys historie. Sammenhengen er åpenbar, men regelmessig slik at byens utvikling har avspeilet seg i utviklingen av Det Stavangerske Klubselskab. Boken er ellers et oppkomme av opplysninger om de personer og slekter som har preget byen – og Det Stavangerske Klubselskab. “Det Stavangerske Klubselskab og Stavanger by i 150 år” ble trykket av Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger i 1000 nummererte eksemplarer, og formodentlig også en del unummererte eksemplarer.

Til 200 års jubileet i 1984 ble boken “Det Stavangerske Klubselskab 1934-1984” skrevet av Harald Sommerfeldt Schmidt. Boken var tilrettelagt av forlaget Dreyer Bok, og trykket i Aase Grafiske AS med sats fra Verbum AS, repro fra Litoservice AS og innbinding av Kr. Johnsen AS. Historien på disse sider er stort sett basert på disse bøker, noen vil kanskje si kopiert fra dem. Ansvaret for fremstillingen er likevel undertegnedes. Dessverre er arkivmaterialet i Klubselskabets mangelfullt. De lover som ble vedtatt i 1784 kjenner man ikke.

Fra tiden før 1800 har man kassaboken fra 1795 til 1821 og endel løse dokumenter, som det viktige sirkulære fra 1795, med de nye lover av 1795. Fra samme år har man også et klagebrev, som i utgangspunktet besværer seg over at billiardbordet er skjevt, men som samtidig gir til dels detaljerte opplysninger om klubbens drift. De detaljerte lover fra 1800 ble trykket, og disse har man bevart i et innbundet eksemplar med underskrift av alle medlemmer på denne tid.

De originale protokoller forefinnes først fra 1863. I en notis om 100 års jubileet i 1884, som ikke ble feiret, skriver “Stavanger Amtstidende” at Klubselskabets “Forhandlingsprotokoller fra hin Tid ikke længer ere i behold”. H.r.advokat Trygve Wyller antyder at originale protokoller ble borte i forbindelse med at de ble overlatt til en advokat i forbindelse med en prosess. Også i det 20nde århundre ble dokumenter borte: Det ble foretatt en registrering av arkivmaterialet i 1915, men da h.r.advokat Trygve Wyller skulle skrive 150 års historien i 1934, manglet bl.a. lovene fra 1823.

Gjennom årene har man fått en del kopier og annet materiale fra private arkiver og samlinger, men det er fortsatt mange huller, som kanskje ennu kan fylles? Avis fikk man først i Stavanger i 1833, da “Stavanger Adresseavis” kom ut hver uke, første gang 4. oktober. I andre aviser, og da særlig “Christiansands Addressekontors Efterretninger”, kunne man fra slutten av 1700-tallet finne henvisninger til det som skjedde i Stavanger, også i Klubselskabet.

Mer om de forskjellige periodene

Før 1784
1784 – 1800
1800 – 1850
1850 – 1900
1900 – 1950
1950 – 2000

Kontakt oss

Det Stavangerske Klubselskab
Olavskleivå 26
4005 STAVANGER
post@dsk.no
909 70 733

Bestilling

Tor Kåre Høie
post@dsk.no
909 70 733