Direksjon

Direksjonen i Det Stavangerske klubbselskap har som oppgave å føre tilsyn med virksomhetens aktiviteter og den daglige ledelsen. Dette betyr at direksjonen skal sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell og holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling.

Direksjon

Direksjonen i Det Stavangerske klubbselskap består av formann, viseformann og tre direktører. Formannen blir valgt for to år om gangen og viseformann tar over etter formannen når kontraktsperioden utløper.

Formann

Marius Lund

✆ 90967334

Viseformann

Fredrik Tunge

✆ 41171700

Direktører

ERIK ALEXANDER HART

✆ 48300004

Direktører

TERJE SÆTREVIK

✆ 90630092

Direktører

FRITZ FJELLAKER

✆ 93404546