Hva står Det Stavangerske Klubselskab for

Klubben er, som den alltid har vært, et fristed for den sunne og frimodige glede. Den er et sted for medlemmene, hvor man møter venner og kjente, eller stifter nye bekjentskaper. Man spiller kort, sjakk og billiard, leser aviser og tidsskrifter, låner bøker i biblioteket, prater om løst og fast, eller rett og slett kobler av, med eller uten en pjolter, i behagelige omgivelser preget av tradisjoner i historisk atmosfære.

DSK har også en rekke arrangementer i løpet av året utover de vanlige klubbkveldene. Dette er arrangementer som golfturnering, hummeraften, Stiftelsesdag, Lutefiskaften, Julebord, Kulinarisk aften, Vårfest, 17. mai arrengement, Blåtur og Sommerfest.

På flere av klubbkveldene og arrangementene er det lov å ta med seg gjester og damer.

"Blant venner og bekjentere av begge kjønn – i en behagelig og underholdende krets – kan finne hvile etter forretninger, og glede – ved en dannet og blid omgangstone – hvorfra all sjikane, bitterhet og råhet for stedse skulle være forjaget..."

Medlemskap

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

I mange år har Det Stavangerske Klubselskab (DSK) vært erklært komplett. Det vil si at det ikke har vært mulig å ta opp flere nye medlemmer før medlemstallet har gått ned igjen. Nå ønsker vi nye medlemmer velkommen inntil klubben igjen er komplett.

Som medlem blir man del av et klubbselskap med tradisjoner og historie som går tilbake til 1784, hele 30 år før Norge var en egen nasjon.  DSK ble stiftet av den danske Kongens utsendelse Kammerherre og Amtmann Peder Ulich Bentzon og hans kone Kammerherrerinne Juliane Bentzon født Grevinne av Wedel Jarlsberg. Den gang hadde Stavanger ca 2300 innbyggere.

Disse ærverdige tradisjonene som den gang ble lagt ned har fulgt DSK i langt over 200 år. Noen små justeringer har det selvfølgelig vært behov for underveis, men vi opprettholder fremdeles mange av tradisjonene og arrangerer klubbkvelder under samme lovfestet mantra som den gang.

Er du interessert i medlemskap?

Du vil få vårt medlemskapsskjema i e-posten samt mer informasjon om hva som kreves for å bli medlem.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Når treffer man folk i klubben?

Sesongen vår strekker seg fra september til mai måned, med ukentlig klubbaften på torsdager. Arrangementer som er utover vanlig klubbaften pleier vi å legge til fredager.

Dørene åpner kl 18:00, og de fleste arriverer rundt denne tiden. I tradisjon tro møtes man i biblioteket i forkant av taffelet hvor man hilser på sine klubbvenner.

Klokken 20:00 serveres taffelet med tilhørende ost og dessert før man trekker inn i “Dame salongen” for en hyggelig prat og kaffe&avec. Selskapelighetene fortsetter utover kvelden til senest 01:30.

Fra tid til annen holdes foredrag ved kaffen, hvor det kåseres i en lett tone over aktuelle emner med anledning til å stille spørsmål. Ofte vil noen gi seg til å spille og synge, det kan være organisert men er ofte også noe som skapes av stemningen.

For den som er glad i å spille bridge, arrangeres det på første klubbkveld i hver måned. I det hele tatt har kortspill lange tradisjoner i Klubben, og er en populær aktivitet blant medlemmene.

Klubben har også egen golf turnering hver høst, samt biljard turnering.

Klubbens festarrangementer

Store fester har alltid vært en viktig del av Klubbens liv, kanskje mer tidligere enn nu. Noen av høydepunktene som feires er 17. mai, med familie og venner. Selskabets stiftelsesdag med festsupé, taler, vin og sang, vårt store julebord.

Tradisjonen tro holdes det en danseaften om høsten og et par om våren, men også andre tilstelninger når interessen er til stede, f.eks. grillparty med damer på forsommeren, og likeledes skalldyraften utpå høsten.

Hvordan blir man medlem?

For å kunne melde deg inn i Det Stavangerske Klubselskab må man ha to faddere som allerede har vært medlem i en betydelig periode.

Det er vanlig kutyme at man gjester Klubben et par ganger med noen man kjenner før man kan ansøke medlemskap.  Etter dette kan man søke om å bli medlem, og en slik søknad fås av sekretæren ved henvendelser per epost eller telefon.

Søkers søknad blir således lest opp ved kommende møte i Bestyrelsen, og det avstemmes om ansøkende skal bli medlem eller ei.

Skulle man ikke ha noen kjenninger i DSK i fra før av, er det anledning til å ta kontakt med et medlem av Direksjonen for å gjeste selskapet.

Kontakt Oss

Det Stavangerske Klubselskab
Olavskleivå 26 4005 STAVANGER
post@dsk.no
909 70 733

Bestilling

Tor Kåre Høie
post@dsk.no
909 70 733